Extern vertrouwenspersoon

Ik sta voor een veilige werkplek

Extern vertrouwenspersoon voor een veilige werkplek.

Een veilige werkplek voor elke medewerker is iets waar ik me hard voor maak. Ik geef voorlichting over het voorkomen en terugdringen van ongewenst gedrag, een preventieve aanpak van werkdruk op de werkvloer en ondersteuning bij een goed PSA (psychosociale arbeidsbelasting) beleid. PSA is de grootste veroorzaker van verzuim en arbeidsongeschiktheid, omdat dit langdurige spanning en stress tot gevolg heeft. Vanuit de Arbowet hebben werkgevers de zorgplicht om PSA te voorkomen en indien onmogelijk, te beperken. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon draagt hieraan bij. Een veilige werkplek heeft een positief effect op de werksfeer, het welzijn van de medewerkers, productiviteit en vermindert verzuim en verloop. Om die reden ben ik als extern vertrouwenspersoon beschikbaar en werkzaam voor verschillende bedrijven.

Ik werk in overeenstemming met de gedragscode voor de vertrouwenspersoon en sta geregistreerd als LVV Registervertrouwenspersoon (106857).

Ongewenst gedrag

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht als je te maken hebt gehad met ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag heeft alles te maken met hoe werknemers, leidinggevenden en klanten met elkaar omgaan op het werk. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: pesten, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie. Dit gedrag is een grote bron van werkstress en veroorzaakt verzuim, overspannenheid, burn-out en kan leiden tot depressie en suïcide.

Waarom zou je mij als extern vertrouwenspersoon aanstellen?

Als vertrouwenspersoon heb ik als doel ongewenst gedrag op de werkvloer zoveel als mogelijk informeel te helpen oplossen. Ik steun, begeleid en adviseer melders over de mogelijkheden die zij hebben. De melder houdt altijd zelf de regie. Daarnaast geef voorlichting aan leidinggevenden over hun rol in het oplossen en voorkomen van ongewenst gedrag. Dit moet leiden tot een veilige werkplek voor iedere medewerker.

Hoe ziet mijn rol als vertrouwenspersoon eruit?

Als vertrouwenspersoon:

  • Verzorg ik de eerste opvang van werknemers die ongewenst gedrag hebben ervaren en die hierover willen praten/hulp en advies nodig hebben.
  • Bekijk ik of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Informeer ik de melder over andere mogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Geef ik begeleiding als de melder de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leidinggevende.
  • Verwijs ik naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator of bedrijfsarts.
  • Geef ik voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
  • Adviseer en ondersteun ik leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • Registreer ik gevallen van ongewenst gedrag.
  • Lever ik een anoniem jaarverslag op met adviezen en conclusies op basis van de gedane meldingen.

Hoe ziet mijn werkwijze eruit?

Aanvraag – Kennismaking – Overeenkomst

Als er een aanvraag binnenkomt, kom ik eerst een keer langs om vrijblijvend kennis te maken. Als dit van beide kanten goed bevalt, leggen we afspraken vast in een overeenkomst en publiceert de organisatie mijn naam en contactgegevens. Ik lever een op maat gemaakte flyer aan die in het bedrijf kan worden gedeeld. Voor een vertrouwensconsult kunnen de medewerkers rechtstreeks contact met mij opnemen en maken we afspraken voor een vervolggesprek.

Als vertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk en heb ik een geheimhoudingsplicht. Zowel de organisatie als ikzelf gedragen ons volgens het in de organisatie geldende beleid ongewenste omgangsvormen en bijbehorende procedures. De activiteiten worden, in overeenstemming met het jaarcontract, jaarlijks vastgelegd in een anonieme rapportage met conclusies en aanbevelingen.

Begeleiding HSP en Coaching
Begeleiding HSP en Coaching

Column Driesteden Magazine

Voor het Driesteden Magazine heb ik een interessant column mogen schrijven over ongewenst gedrag. Ben je nieuwsgierig naar de inhoud van dit artikel? Bekijk het artikel dan via de onderstaande link. 

Bekijk column >

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op. Ik beantwoord graag je vraag en vertel je meer over mogelijkheden en tarieven. Tarieven zijn afhankelijk van de organisatiegrootte. Je kunt mij bereiken via e-mail, telefoon of onderstaand formulier.

06 30 60 42 17 | info@danielledevriescoaching.nl