Training, coaching en advies

Je werkomgeving is een plek waar je een groot deel van je tijd doorbrengt. Een plek waar je een andere rol hebt dan thuis, waar andere vaardigheden van je worden gevraagd en waar je (bijna) dagelijks met collega’s te maken hebt. Hoe belangrijk is het dan dat je je hier op je plek voelt en het gevoel hebt van toegevoegde waarde te zijn? Ontzettend belangrijk, als je het mij vraagt. Het gaat me aan het hart als ik mensen tegenkom die leeglopen door hun werk en uitgeblust thuiskomen. Dit kan echt anders en dat gun ik iedereen.

Mijn missie

Ik wil bijdragen aan een gezonde en sociaal veilige werkomgeving. Een werkomgeving waarin zowel werknemers als leidinggevenden effectief kunnen samenwerken, werkplezier ervaren en van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Dit gaat over het vergroten van autonomie, eigen regie en vitaliteit. Maar ook over een sociaal veilig werkklimaat, weten hoe je op een prettige manier met elkaar omgaat en hoe je invloed kunt uitoefenen op jouw eigen werkplezier.

Wat kun je van mij verwachten?

Mijn rol is het adviseren, trainen en coachen gericht op de volgende thema’s, waarbij duurzaamheid voor mij een heel belangrijke waarde is: insteken op dat wat nodig is om deze ontwikkeling vast te houden binnen de organisatie, ook als ik weg ben.

Werkplezier en vitaliteit
Het vergroten van werkplezier: hoe doe je dat? Aan de slag met eigen regelmogelijkheden, autonomie vergroten en persoonlijk leiderschap.

PSA en ongewenst gedrag
Het terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

  • Omgaan met werkdruk.
  • Omgaan met ongewenst gedrag, wat kun je hier als leidinggevende of werknemer mee
  • Adviseren en ondersteunen bij de preventieve aanpak binnen een organisatie.
  • Ik ben gecertificeerd en inzetbaar als extern vertrouwenspersoon.

Communicatie

  • Afstemmen op de verschillen binnen teams. Voorkeursstijlen in communicatie: zicht krijgen in jouw eigen voorkeursstijl en die van collega’s, afstemmen op elkaar en effectief communiceren.
  • Gesprekstechnieken voor leidinggevenden: Hoe zorg je voor een zinvol ontwikkel- of functioneringsgesprek met goede afspraken en opvolging? Hoe ga je in gesprek met jouw medewerkers over thema’s als vitaliteit, werkplezier en duurzame inzetbaarheid?
  • Grenzen hanteren en bewaken.

Stress en burn-out klachten
Het tijdig herkennen van signalen, zowel vanuit de rol als leidinggevende als vanuit de medewerker zelf.

  • Leidinggevenden: het goede gesprek voeren
  • Begeleiding en ondersteuning bij herstel
  • Coaching bij voorkomen van uitval

Wil je aan de slag met één van bovenstaande thema’s? Of een combinatie? Een ‘APK’ is dan een mooie en dekkende mogelijkheid, waarin jouw team met meerdere thema’s gaat kennismaken. Zo krijgen medewerkers zicht op de eigen ontwikkelmogelijkheden en handvatten om aan de slag te gaan.

En hoe vlieg ik dit aan?

1. We gaan vrijblijvend in gesprek om nader kennis te maken en verwachtingen over en weer af te stemmen.

2. Ik breng met jullie de huidige én gewenste situatie in kaart.

3. Ik stem met jullie af wat nodig is en maak een gericht plan. Opnieuw met het concreet maken van wederzijdse verwachtingen.

4. We gaan aan de slag! We, omdat we het samen doen. Ik adviseer, train en coach, maar zorg ook dat jij als leidinggevende zelf verder kan met deze thema’s.

5. We reflecteren en evalueren, stellen bij waar nodig.

Je hebt aan mij een mensgerichte, zorgvuldige en empathische professional. Ik neem kennis en ervaring vanuit de Transactionele Analyse met me mee en ben opgeleid in coaching & counseling. Mijn expertise ligt op het gebied van menselijk gedrag en communicatie, vitaliteit en (omgaan met) ongewenst gedrag. Ik luister, analyseer en adviseer. En geniet van het werk dat ik mag doen: dit enthousiasme neem ik mee!

Ben je nieuwsgierig?

Ben je benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met me op voor een vrijblijvende kennismaking. Leuk je te ontmoeten!

Zie ook het artikel uit Vallei Business voor een inkijkje in mijn werkzaamheden. 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op. Ik beantwoord graag je vraag en vertel je meer over mogelijkheden en tarieven. Tarieven zijn afhankelijk van de organisatiegrootte. Je kunt mij bereiken via e-mail, telefoon of onderstaand formulier.

06 30 60 42 17 | info@danielledevriescoaching.nl